OkategoriseradNiemenkuja asunnot | Niemenkuja bostäder - Nordic Rakennus
2 december
Niemenkuja asunnot | Niemenkuja bostäder - Nordic Rakennus

Nordic Byggtjänst bygger bostäder i Karleby centrum

70 nya, efterlängtade hem på Niemis tomt i centrala Karleby skall stå inflyttningsklara efter drygt ett år. Lakea fungerar som byggherre och Nordic Byggtjänst har valts till huvudentreprenör. När kvarteret är klart kommer det att bestå av två våningshus i fyra våningar, allmänna utrymmen, parkeringshall och en innergård.

”Vi är mycket glada att ha fått förtroendet att förverkliga byggprojektet”, säger VD Christian Grankulla. Det som ställer speciella krav på det här byggprojektet är att det är trångt. Det finns ingen egentlig plats inne på byggområdet. Man är tvungen att använda de omkringliggande gator som då ibland helt måste stängas av för trafik. ”Det har krävts mycket planering kring trafikarrangemang och det är speciellt viktigt att logistiken fungerar optimalt”, säger Christian som är tacksam över att Karlebyborna har tålamod med trafikbegränsningarna som uppstår.

Mitt på byggplatsen står en tornkran som är i flitig användning på dagarna. Markku, som sköter kranen, klättrar upp till dryga 30 meters höjd några gånger om dagen, och har från sin arbetsplats bra koll på vad som händer. ”En tornkran är ovärderlig på byggen som detta och behövs hela tiden för att flytta material på det annars trånga området”, säger Conny Finne som leder projektet. Conny ser fram emot att komma upp i markplan med bygget för att få mera ställyta för allt material.

Som ansvarig arbetsledare fungerar Mikael Sundqvist. För närvarande sysselsätter bygget ett 20-tal personer, som utgörs av egna byggarbetare, inhyrd personal och underleverantörer. Antalet byggarbetare kommer ännu att dubbleras när stommen är uppe och man börjar inomhus.

Projektet följer tidtabellen och i februari 2022 skall allting vara klart.

Innan det återstår närmare 50 000 arbetstimmar och ca. 10 000 ton byggmaterial som skall sammanfogas till det fina bostadskoncept som Niemenkulma kommer att bli.