Om Nordic Byggtjänst

Nordic Rakennus Oy Byggtjänst Ab är ett snabbt växande byggnadsföretag i finska Österbotten. Genom att tänka nytt driver vi utvecklingen framåt och skapar effektivare lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Innovativa metoder och ledarskap med människan i fokus är företagets grundpelare.

För oss är kvalitet detsamma som nöjda kunder. Vi satsar på kompetent personal, pålitliga leverantörer och ständig förbättring för att fortsättningsvis hålla en hög kvalité på våra tjänster och utförda projekt.

Vi utmanar gärna traditionella metoder och genomför det ena lyckade projektet efter det andra. Utmaningar i alla dess former motiverar oss och vi vill vara delaktiga och bidra med nya infallsvinklar och lösningar. Vi bygger en bättre morgondag!