Våra bygg- och konsulttjänster

Vi genomför alla typer av bygguppdrag och erbjuder även konsulttjänster. Till våra tidigare projekt hör bl.a. nyproduktion av industrihallar, offentliga byggnader och bostäder samt mer krävande renoveringsuppdrag. Bekanta dig mer med våra tidigare arbeten på undersidan Projekt.

Tillsammans med våra samarbetspartners har vi kompetensen, erfarenheten och kapaciteten att hantera ett projekt från idé till förverkligande. Du kan med andra ord höra av dig till oss vare sig du har färdiga bygghandlingar eller bara en blyertsskiss, vi tar in den expertis som behövs för planeringen.

Innan vi påbörjar ett projekt är vi måna om att ta reda på vad som är viktigt för dig som kund och vilka krav du har. Genom god dialog med både dig och våra samarbetspartners kan vi tidigt identifiera möjligheter i projektet, förebygga svårigheter eller fördröjningar längre fram i byggprocessen och garantera att projektet utförs så kostnadseffektivt och rationellt som möjligt.

Nordic Byggtjänst är ärliga och måna om att hålla överenskommelser. Med dem litar jag till fullo på att arbetet utförs på rätt sätt. I slutändan motsvarar resultatet alltid det man kommit överens. Dessutom har de en god arbetsledning där varje arbetstagare har ett ansvarstänkande. Det syns att de trivs i sitt arbete!

Gerhard Snellman

projektchef vid Nautor / via G Snellman Consulting Ab