Okategoriserad
3 maj

Nordic Rakennus med och byggde Vasas högsta trähus

Vasas högsta trähus står nu inflyttningsklart och inhyser 32 lägenheter i 6 våningar. Nordic Rakennus har axlat ansvaret som huvudentreprenör i det spännande projektet som startade förra sommaren.

”Det har varit spännande och lärorikt att få vara med och förverkliga ett projekt med helt andra byggnadstekniker än de traditionella”, säger Samuel Hjulfors, som fungerat som projektledare från Nordic Rakennus.

En av utmaningarna med att bygga i trä är det faktum att trä är ett levande material. Materialet växer och krymper beroende på fuktighetsgrad och det är något man måste ha koll på. Allt har dock gått bra, projektet har följt tidplanen och nu flyttar de första invånarna in.

”Man noterar hur ovanligt tyst det är i trapphuset och doften av trä vittnar om att här byggs något naturligt och ekologiskt”, tillägger Samuel.

De bärande konstruktionerna i höghuset består av korslimmat trä, så kallat CLT, som förutspås bli allt populärare som byggmaterial i framtiden.

Lakea har fungerat som byggherre och är också den som marknadsför lägenheterna.