Okategoriserad
26 maj

En bättre morgondag i en frisk skola.

Du kan inte ta mig! Till hösten kommer det att vara full fart vid Risö skola när förskoleelevernas lekar och skratt ekar över gården. Då är nämligen den länge efterlängtade tillbyggnaden klar och 30 nya förskoleelever kan flytta in. Även en del av de befintliga skolutrymmena har förbättrats.

Nordic Byggtjänst har varit huvudentreprenör för projektet. De berättar att samarbetet med kommunen och skolan har fungerat utmärkt och att projektet är månader före i tidtabellen. Man vill även belysa att majoriteten av arbetet har utförts med lokal arbetskraft.

Målet har varit att bygga en frisk skola med ett hälsosamt inomhusklimat. Med en grundlig förplanering har arbetet framskridit som planerat och i rätt ordning. Före golvmattorna lades i skolbyggnaden utfördes fuktighetsmätningar av en utomstående aktör. Gränsvärdena underskreds markant.

Bygget karaktäriseras av många specialbeställda och specialtillverkade material, välvda ljudisoleringsskivor i klassrumstaken och höga, öppna utrymmen. Här blir det fint för såväl de mindre som de lite större eleverna att börja en ny skolhöst.

Nordic Byggtjänst bygger en bättre morgondag!